Nowy regulamin - odmrożenie klubu od 06.06.2020r.

  Regulamin korzystania z   usług  Active Fit Pleszew zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i GIS z dn. 01.06.2020r. w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 W  ACTIVE  FIT OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE  ZASADY:

 1. zabrania się korzystania z usług klubu osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji ( także infekcji dróg oddechowych ),
 2. nakazuje się noszenie osłon ust i nosa, z wykluczeniem osób trenujących, trenerów i instruktorów  ( trening bez maseczek ),
 3. na terenie klubu dopuszcza się przebywanie jednocześnie 17 klientów ( szczegółowe wytyczne przy wejściu do każdej sali ),
 4. przy recepcji może przebywać 1 osoba ( rodzina ),
 5. zaleca się utrzymanie dystansu 2 m między klientami, a pracownikami klubu,
 6. zaleca się utrzymywanie odległości od innej osoby ćwiczącej / innego stanowiska treningowego  min. 1,5 m,
 7. ustala się  przerwę techniczną od14.30 do 15.00 w celu dezynfekcji sprzętu oraz wietrzenia/wentylacji pomieszczeń, pozostałe godziny otwarcia klubu bez zmian,
 8. klient  wchodząc do klubu oraz  wychodząc z obiektu ( także wychodząc  z toalet ) powinien zdezynfekować / umyć  ręce,
 9. klient po zakończonym ćwiczeniu  powinien zdezynfekować każde urządzenie, z którego korzystał,
 10. obowiązkowy własny ręcznik, zalecane własne maty,
 11. nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk,
 12. zaleca się dezynfekowanie szafek przed i po korzystaniu przez klienta,
 13. ceny karnetów bez zmian
 14.  Karnety, które wykupiliście przed zamrożeniem klubu od 06.06.2020r. stają się aktywne         jeżeli ktoś  planuje wznowienie treningów w późniejszym terminie prosimy o kontakt do 10.06.2020r.
 15. rzeczy pozostawione przez klientów na salach, czy w szatniach nie będą przechowywane, tylko tego samego dnia usuwane z klubu,
 16. można korzystać z pryszniców,
 17. klienci, którzy w rażący sposób naruszą zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu,
 18. regulamin wchodzi w życie z dniem  06.06.2020r. do czasu odwołania.

 
Regulamin został opracowany  dla zapewnienia wszystkim jak najlepszego bezpieczeństwa  z zastosowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych.
 
Jeśli macie jakiekolwiek pytania zapraszam do kontaktu tel. 693388508 – Magdalena Nawrocka
Do zobaczenia